Nu e ușor să-mi exprim opinia despre Vasile Bădăluță în doar câteva rânduri. Nu e ușor pentru că acest om complex a făcut atât de multe și valoroase lucruri pentru românii din New York și din America, încât aș putea vorbi despre el zile în șir. L-am cunoscut foarte bine în anii când, împreună cu el, realizam, ca redactori, emisiunile românești de radio. Îmi amintesc că, de multe ori, îl așteptam ore întregi să vină de la munca de șofer pe care o făcea și, când reușea să aibă banii necesari pentru plata stației de radio și pentru alte cheltuieli adiacente, citeam în ochii lui bucuria și mândria de a putea să transmită compatrioților săi știri, muzică, informații utile pentru toți. Vasile Bădăluță este un om care nu seamănă cu nimeni altul: este imprevizibil, talentat, agresiv (când situația o cere), sensibil, irascibil și, mai ales, foarte inteligent. Ceea ce este, de asemenea, demn de subliniat este faptul că Vasile ne-a  amintit mereu de unde am venit, unde ne sunt rădăcinile, ca popor, ne-a amintit nouă, românilor din diaspora, că, deși suntem adoptați de această minunată țară, am fost și suntem români și ne îndemna mereu: ”Nu uita că ești român!” Colaborarea mea la radio cu Vasile Bădăluță nu a fost ușoară, dar a meritat tot efortul. Trăsătura fundamentală a lui Vasile Bădăluță este pasiunea pentru lucrul pe care îl face, fie că e vorba de radio, de televiziune, de ziar, de restaurante sau de manifestații ample pentru binele României. În tot ce face se poate vedea amprenta sa inconfundabilă. Nu cred că în comunitatea româno-americană mai este cineva ca el, căci nu știu dacă altcineva a cheltuit propriii lui bani, câștigați greu, pentru a-i pune în folosul semenilor lui. Din acest punct de vedere și din multe altele demne de laudă, Vasile Bădăluță este unic și îl felicit din toată inima pentru realizările sale remarcabile  aici, în America.

                                                        Veronica Strugaru, actriță


L-am cunoscut personal pe Vasile Bădăluță acum 16 sau 17 ani. Am fost foarte rezervat, deoarece “lumea” îl privea ca pe o persoană încrezută, în mod special pentru succesul său în business (radio, tv , ziar) era urmărit cu reală …invidie. Începând să avem o relație de business, care continuă și azi, am observat repede că Vasile Bădăluță este foarte comunicativ, corect, extrem de muncitor, că apreciază persoanele cu care colaborează și mai ales că este foarte impresionat și recunoscător când i se rezolvau probleme pentru care apela la specialiști, de exemplu, în cazul relației noastre de business, probleme legate de taxe. Admirația pe care o am pentru Vasile Bădăluță a crescut an de an, mai ales că activitatea dânsului a evoluat și a continuat în domeniul businessului de restaurant care implica enorm de multe ore de lucru în acest domeniu. Succesul lui în acest business este evident deoarece restaurantul Bucuresti este al treilea în activitatea dânsului în acest domeniu. După atâția ani de colaborare, consider că mi-a devenit un prieten foarte apropiat. Realizările sale – radio, televiziune românească, ziar, restaurant – sunt unice în comunitatea noastră și toate i se datorează lui, acestui român cu dragoste pentru compatrioții săi.
Vasile, îți mulțumesc pentru anii de colaborare și adesea pentru sfaturile personale pe care le-am primit de la tine si pe care întotdeauna le-am apreciat!
Experiența de viață pe care o ai și ce ai realizat pentru comunitatea românească din New York sunt absolut remarcabile și apreciate!

Dan Pantor, expert taxe


Domnul Vasile Bădăluță este promotorul culturii, al tradiției și al spiritului național românesc în America. De 25 de ani, prin complexele și diversele activități create de dânsul, care cuprind o largă arie a preocupărilor existenței umane în contextul diasporei newyorkeze, domnul  Bădăluță  a reușit să mențină și să promoveze spiritul românesc nealterat de presiunea adaptării la condițiile vieții din exil. La postul de televiziune, la ziar și la celebrul restaurant București, compatrioții au fost și sunt deopotrivă bine primiți, ajutați, încurajați. Restaurantul București a găzduit expoziții, simpozioane, lansări de carte, hrănindu-ne nu numai trupul, dar și setea de cultură românească. Romanian Voice a promovat artiști din diaspora care altfel ar fi rămas necunoscuți.  Tradițiile folclorice ale poporului nostru au fost prezentate în magistrale filme și reportaje iar istoria noastră, începând cu dacii întemeietori de țară, și-a aflat locul cuvenit.
Ziarul Romanian journal  a dedicat pagini întregi artei și culturii noastre. Au fost publicate interviuri cu personalități ale diasporei româno-americane, reportaje cu evenimente din comunitate, toate acestea adăugându-se comentariilor pertinente despre evenimente din România și din alte țări. Prin realizările sale majore, care sunt unice în America, acest bucovinean de mare omenie a creat pentru noi o ”patrie” aparte, la mii de kilometri de România și nu a lăsat flacăra spiritului românesc să se stingă.
Sincere felicitări și urări de sănătate și prosperitate domnului Vasile Bădăluță și colectivului de profesioniști pe care-l coordonează!

                                               Viorica Colpacci,

                        artist plastic, Director al Galeriei Spiritus, New York


Am avut bucuria de a participa la cea de-a 25-a aniversare a trustului de presă Romanian Voice – televiziune și ziar. Pe parcursul unui sfert de veac, a fost o plăcere pentru mine și familia mea să-l cunoaștem  pe inimosul lider, Vasile Bădăluță, conducător al mass-mediei românești din New York. Știu că foarte mulți români, care au avut privilegiul de a-l cunoaște, vorbesc despre dânsul în termeni de caldă apreciere. Căci cine altcineva ne-a adus în casă știri, informații utile, aspecte de cultură, reportaje frumoase despre comunitatea noastră? Îmi amintesc cu mare plăcere de numerosele petreceri organizate la restaurantul Bucharest, restaurant care a devenit centrul de întâlnire al compatrioților noștri, atât al Societății Internaționale ”Reînvierea Daciei”, cât și al Cenaclului literar ”Mihai Eminescu”. La restaurant s-au desfășurat acțiuni patriotice, acțiuni de susținere a eforturilor fraților de dincolo de Prut de a se uni cu Țara-Mamă, România. Datorită eforturilor acestui bucovinean, românii din New York și din alte state ale Americii au putut să se bucure de prezența unor mari vedete ale cântecului și dansului din bogata noastră tradiție populară. Și lista ar putea continua. Se împlinesc 10 ani de când l-am cunoscut personal pe Vasile Bădăluță și am văzut imediat că are o fire deschisă oricărei inițiative care contribuie la unirea românilor. În ceea ce mă privește, la evenimentele organizate de dânsul, am reușit să captez imagini semnificative în sute, poate mii de fotografii. Cea mai mare realizare a lui Vasile Bădăluță  este, după opinia mea, editarea publicației Romanian Journal care acoperă o gamă largă de domenii de interes comunitar. Îmi exprim admirația pentru întregul colectiv care contribuie major la bunul mers al mass-media din marea metropolă americană: Mariana Terra, Cristian Boghian, John Predescu, Ilie Fugaru, Marius Sprinceană. Transmit felicitările mele admirabilului român de mare succes, Vasile Bădăluță.

                                                 ing. VALERIU MOLDOVEANU


Cine eşti Dumneata, Domnule Vasile Bădăluţă?

Aud că ești un bucovinean cu suflet mare, suflet românesc, cum sunt mai ţoti conaţionalii noștri de pe maluri de Prut – fie ei de pe malul din dreapta, fie ei de pe malul din stânga de râu! Mie personal  îmi este greu să elogiez  un om – fie el și conaţional în exil – pe care, cu toate că l-am cunoscut de mulţi ani, nu am avut deloc  timp să aflu direct mai multe despre Domnia Sa, deși nici nu cred că era necesar de vreme ce faptele sunt edificatoare. Spre deosebire de majoritatea emigranţilor din așa-zisă “diaspora română” care şi-au văzut doar “de ale lor”, fie prin bisericuțe sau doar la nunţi și botezuri, Domnul Vasile Bădăluță s-a străduit, uneori făcându-se frate cu dracu`, să-și ajute conaţionalii şi Ţara! Şi a reuşit! Deci Domn` Vasile este un bucovinean care, trup şi suflet, s-a pus la dispoziţia comunităţii româneşti de pe pământ american pentru a o uni în eforturile de supravieţuire şi de realizare departe de Ţara de unde a plecat şi pe care nu o uită, ci o onorează. De altfel, sunt bine cunoscute iniţiativele Domnului Bădăluţă privind susţinerea şi apărarea intereselor şi drepturilor României  şi ale romanismului și, cum eu nu sunt  un “statistician”, îi invit pe jurnaliștii de meserie să ni le reamintească, fie că-i vorba de ziar şi de ora de televiziune în limba română, fie despre excursiile în grup intenţionate să ţină unită comunitatea română, fără să mai vorbesc despre spectacolele şi întâlnirile organizate cu personalităţi româneşti atât din străinătate, cât şi din Ţară, cum nu pot adăuga prea multe nici despre sprijinul Domniei Sale acordat Societăţilor ”Dorul”, ”Dacia Revival”, Cenaclului ”Mihai Eminescu” sau organizaţiilor basarabenilor din exil cărora le-a pus la dispoziție sala restaurantului şi le-a găzduit preocupările în paginile ziarului sau la televiziune!

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate ca patron şi coordonator al ziarului  Romanian Journal și al televiziunii Romanian Voice, sunt bucuros să-i urez Domnului Vasile Bădălută un sincer şi călduros

La Mulţi Ani şi multă sănătate alături de familie, dar şi de colaboratorii care i-au rămas fideli de-a lungul anilor, şi la bine, şi la rău, dintre care amintesc, fără intenţia de a diminua meritele celorlalţi, slăbiciunea mea, MarianaTerra, și desigur pe veşnicul tânăr nea John!

La Mulţi Ani, Romanian Journal, La Mulţi Ani, Romanian Voice!

                      ing., poet VIRGIL CIUCĂ


    Îl cunosc pe domnul Vasile Bădăluță de peste 20 de ani și am o deosebită stimă pentru dânsul. În toată această perioadă, preocuparea sa fundamentală a fost – și este – să-i facă pe compatrioții săi se se unească, să se întâlnească într-un cadru adecvat, să se bucure de viață și să-i ajute să aprecieze  mai mult tradițiile românești. Ceea ce a făcut acest om pentru conaționalii săi îi stabilește locul de frunte între liderii comunității din America. Dintre marile realizări ale dânsului, amintesc pe aceea de proprietar al restaurantului “Bucharest”, restaurant care, sub conducerea lui, a devenit cel mai bun între restaurantele românești din New York datorită calității bucatelor servite și muzicii românești de calitate. În plus, restaurantul este unicul care găzduiește programe culturale deosebite: lansări de cărți și reviste în cadrul Cenaclului literar ”Mihai Eminescu” care se desfășoară aici de două ori pe lună. O altă mare realizare a domnului Vasile Bădăluță: este fondatorul și directorul ziarului Romanian Journal, o publicație populară între cititorii români. Mi-a atras atenția un citat din cuvintele președintelui american Abraham Lincoln, citat aflat pe coperta publicației; “Un bun american nu-și uită originea etnică”. Domnul Vasile Bădăluță face parte, fără nicio îndoială, din această categorie de oameni cu spirit patriotic profund, dovedit prin fapte. Prin emisiunile de televiziune Romanian Voice TV, dânsul a contribuit substanțial la informarea telespectatorilor cu aspecte de larg interes românesc și universal. Este de apreciat și de lăudat faptul că domnul Bădăluță a participat și a fost gazdă primitoare, la restaurant, pentru sărbătorile evreilor români. De asemenea, prin Romanian Voice TV și prin ziar, a acordat spațiu multor personalități din comunitatea evreiască. Cartea mea ”Evrei români din America și Canada, 1850 – 2010”, a fost lansată cu succes la restaurantul dânsului, în prezența Consuluiui General al României la New York. Sunt convins că acest român de mare omenie posedă resursele sufletești necesare pentru a continua munca nobilă pusă în serviciul conaționalilor săi.

Îl felicit din toată inima cu ocazia celor 25 de ani de la crearea trustului de presă Romanian Voice și-i doresc mult succes în continuare.

                                   Vladimir Wertsman,

                        fost judecător, autor de cărți despre românii din America


Îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre Vasile Bădăluță. L-am cunoscut în primele zile după venirea lui în New York. Era în anul 1983. Pe atunci  lucra la o benzinărie de pe strada 48, în Sunnyside. Mi-am dat seama că este un om bun la suflet, creativ, ambițios, cu idei mărețe pentru compatrioții săi din America. Intuiția mea s-a adeverit: Vasile a devenit un adevărat lider, un lider de valoare printre români. Ideile lui au dat roade. Dacă nu exista acest mare român, nu existau Romanian Voice Television, nici ziarul Romanian Journal, nici restaurantele pe care le-a deschis și condus. În primii ani de la imigrarea sa în America, a înființat Radio România, de unde am putut afla ultimele știri din țară, în vremea când nu exista internetul și nu existau telefoanele ”deștepte”; de asemenea, ascultam cu emoție minunate cântece românești. În restaurantul Bucharest am petrecut în stil românesc, cu gustoase bucate tradiționale, am ascultat vocile unor mari interpreți de muzică ușoară, de muzică populară, am văzut programe artistice de calitate și tot aici au loc, bilunar, sesiunile Cenaclului literar ”Mihai Eminescu” și întrunirile lunare Dacia Revival. Ziarul Romanian Journal, pe care l-a fondat  și pe care-l conduce de 25 de ani este citit și foarte apreciat de confrații noștri.

            Îi doresc lui Vasile Bădăluță sănătate de la bunul Dumnezeu pentru ca să poată duce mai departe spiritul românesc pe pământul Americii.

                                      VALENTIN PIPA, businessman


Pe Vasile Bădăluță  îl cunosc de peste 30 de ani. Îl simt ca pe un frate, un frate care luptă pentru ca noi, românii din America, să fim cunoscuți în lume și, mai ales, să fim cunoscuți cu ce avem noi mai bun. Știu că deschisese o emisiune de radio. Era pe vremea când nu erau computere și nu erau telefoane ”smart”. Când vorbeai la telefon cu cei din România, minutul te costa 4 – 5 dolari. În aceste condiții, radioul lui Vasile era principala legătură cu țara. Prin radio ascultam ultimele vești din patrie și ascultam muzică de calitate. Apoi Vasile a înființat Romanian Voice care avea emisiuni în limba română la televiziunea americană și a înființat ziarul Romanian Journal, o publicație apreciată de toți românii din diaspora americană. În cele 36 de pagini, cititorii găsesc informații din multe domenii, interviuri cu personalități, reportaje de la evenimente ale noastre, ale românilor, și multe alte informații de mare interes. Personal, mă bucur că dosarul pe care mi l-a făcut Securitatea română în vremea anilor negri ai comunismului a fost publicat în ziarul lui Vasile. De asemenea, situația mea a fost prezentată pe larg la postul românesc de televiziune. Lumea trebuie să știe cât au suferit unii oameni care, deși nu au avut nicio vină, au fost închiși și torturați în închisorile din regimul comunist. Să nu uităm restaurantul Bucharest din Sunnyside. Aici putem servi mâncare tradițională românească, asistăm la programe artistice cu soliști renumiți din România, aici au avut loc dezbateri, întâlniri cu oameni de afaceri români și americani, acțiuni de susținere a românilor de peste Prut în efortul lor de a se uni cu cei din România. Cu ocazia aniversării unui sfert de veac de la înființarea Romanian Voice, îl felicit din toată inima pe prietenul meu Vasile Bădăluță și îi doresc multă sănătate!

                                                     ION ȘTEFAN,  fost deținut politic


Când scriu aceste rânduri despre domnul Vasile Bădăluță și despre realizările sale, datorită multiplelor activități ale dânsului, constat că e greu să le evidențiez pe toate în câteva rânduri. Mă opresc în primul rând la ziarul Romanian Journal, care a fost fondat în 1990 și unde este director Dl. Bădăluță. Eu sunt abonat și citesc acest ziar de fiecare dată cu atenție și plăcere, datorită informațiilor la zi, subiectelor alese și calității lor. Alegerea oamenilor potriviți în diferite locuri este una din calitățile domnului Bădăluță. Dânsul aplică cu succes vorba românească ”Omul potrivit la locul potrivit”. Un exemplu care dovedește acest lucru este ziarul Romanian Journal care și-a îmbunătățit mult calitatea în ultimii ani. Aceasta se datorează prezenței doamnei profesoare Mariana Terra ca editor al acestui ziar. O pagină scrisă de Dl. Bădăluță, pe care o citesc cu mult interes, este ”Pe scurt ultimele știri”.

Un aspect cultural care merită menționat și care are loc la Restaurantul Bucharest, coordonat de Dl. Bădăluță, este contribuția la funcționarea regulată a Cenaclului literar ”Mihai Eminescu”. Cenaclul este singura forță literară care întrunește bilunar membrii comunității românești din New York. Aceste întruniri, la care particip împreună cu soția mea, Alex Amalia Călin, cunoscuta poetă din comunitatea românească, îmi dau posibilitatea să-l întâlnesc pe Dl. Bădăluță, care de fiecare dată răspunde pozitiv solicitărilor noastre. Desigur că cenaclul nu e singura modalitate de întrunire a membrilor comunității românești. La restaurant se organizează serbări deosebite ocazionate de zile de naștere, de cununie, botez, revelioane și multe altele.

          Îl felicităm pe Dl. Bădăluță cu ocazia înplinirii a 25 de ani  de când a fondat și de când conduce ROMANIAN VOICE în America (radio,televiziune, ziar).

               TIBERIU  HORVATH

                       președintele editurii H & H Promotion, Publisher

                                       ALEX AMALIA CĂLIN (soția), poetă


De ani de zile sunt abonată la ziarul Romanian Journal pe care-l aștept întotdeauna cu mare plăcere și cu real interes. De multe ori îl împrumut prietenelor mele, care sunt și ele interesate să afle ce mai fac românii din New York, care sunt ultimele știri și ce sfaturi utile ni se recomandă. Din ediția trecută am aflat că Romanian Voice va sărbători curând 25 de ani de existență. Noi, românii, când auzim de Romanian Voice, ne gândim imediat la domnul Vasile Bădăluță, sufletul românismului din America. Nu de mult, cineva spunea că dânsul este ”îngerul de pază al românilor din America”. Așa este, căci fără dânsul nu era televiziune română și nu era ziar românesc atât de valoros. E adevărat că acum există canale TV românești, dar tot mai plăcut este să ai ziarul în față și să-l citești când vrei și să citești ce vrei. Și întotdeauna ai ce citi. Mă bucură că acest bucovinean de omenie continuă cu succes ceea ce începuse acum un sfert de veac. Vreau ca dânsul să știe că românii din America îl apreciază și-l felicită cu ocazia acestei aniversări.

                                                                   LIVIA BRĂTEAN

                                                    din Weatherly, Pennsylvania


Domnul Vasile Bădăluță, pe care îl cunosc de peste 30 de ani, este unul dintre puținii români, chiar unicul care a adunat într-o sală aproape 1.000 de români de Ziua Unirii, când domnul Dumitru Fărcașu a cântat “Țara Mea, Mândra Mea ” și toată lumea avea lacrimi în ochi. A fost foarte impresionant și demn de consemnat. Ce aș putea eu să vă spun despre domnul Bădăluță, căruia mă adresez cu popularul ”bre”, căci dânsul este din Suceava și folosește destul de des acest cuvânt. Îmi amintesc cu amărăciune că a fost acuzat de unii români (foarte puțini la număr) că ar fi ”roșu”, comunist adică, însă cu ochii mei l-am văzut schimbindu-și, noaptea,  roata la taxiul lui,  pe Queensboro Bridge și am văzut  autobuzele care treceau pe lângă el aproape atingându-l. Domnul Bădăluță a adus printre noi și pentru noi mulți artiști și cântăreți de valoare din România, dându-ne posibilitatea să ne bucurăm în multe weekenduri, la sărbători și la revelioane, când toată comunitatea cânta, dansa și juca în hore și sârbe românești. Prin radioul și televiziunea română pe care le-a înființat și condus la New York, el ne-a făcut să ne bucurăm spiritual de ceea ce ne amintea de România. Iar prin ziarul Romanian Journal, foarte apreciat de compatrioți, aflăm lucruri interesante din toate domeniile vieții și vești din comunitate.  Vasile Bădăluță este un om serios, când promite ceva, se ține de cuvânt. A ajutat o mulțime de români și sunt foarte bucuros că îl cunosc. Dânsul are întotdeauna un zâmbet pe față când te vede, o vorbă frumoasă și, prin toată activitatea sa pusă în slujba confraților,  face cinste românilor din New York și din întreaga Americă.  Unii oameni spun că mulți dintre cei mai buni români vin din Moldova lui Ștefan cel Mare, Creangă și Eminescu. Prin înaltul său patriotism, domnul Vasile Bădăluță se alătură acestor mari personalități române. Visul lui a fost (și continuă să fie) crearea, pe Queens Boulevard, în mijlocul comunității române, a unui Centru Românesc, cu o sală de spectacole, o școală pentru copiii românilor, un club al românilor, cum au alte etnii din New York. Dacă ar fi depins numai de el, l-am fi avut de mult… Eu și familia mea îi dorim multă sănătate și viață lungă pentru ca să aibă grijă, în continuare, de comunitatea noastră. Felicitări cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Romanian Voice!

                                                        Sorin Lancea DDS.


Cu domnul Vasile Bădăluță ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă la una dintre edițiile Festivalului ” Ziua României pe Broadway”. Din prima clipă am simțit căldură, prietenie, respect și dorința de a ajuta familia noastră – Familia Moraru.
Fiind și dumnealui o personalitate de creație, a înțeles năzuința noastră de a ne afirma ca pictori, aici, pe pământ american.
Sărbătorirea a 20 de ani de independență a Republicii Moldova la restaurantul “Bucharest”, care a inclus și o expozțtie de artă cu picturi de Ion și Adrian Moraru, a fost un mare succes și o bucurie pentru diaspora românilor de la New York. Și în acest caz, domnul Vasile Bădăluță  și-a adus contribuția prin sfaturile sale clare și precise, iar noi am descoperit în persoana lui un adevarat manager cultural. Domnul Vasile Bădăluță poate aprecia corect valoarea, poate oferi dezinteresat idei creatoare, în felul acesta susținând afirmarea oamenilor de artă, pentru care afirmarea pofesională nu este deloc ușoară.
Prin intermediul ziarului “Romanian Journal”, familia noastra a fost promovată și am fost ajutați să ne integrăm în diaspora românilor de la New York. Suntem mândri că avem alături de noi o Personalitate atât de talentată în diverse domenii, un Om de Mare Cultură, Suflet și Omenie.
Cu mult drag și considerație,
prof. univ. dr.
Tamara Moraru,
maestru în arte
 Ion Moraru,

                       Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din R.Moldova
       Adrian Moraru,

                                     Profesor la Academia de Arte din Chișinău,

                               Membru al Uniunii Artiștilor  Plastici din R.Moldova


    Îi cunoșteam  numele încă  de pe la sfârșitul secolului trecut, când am pășit prima dată  pe pământul american, deci pot spune că îl cunosc… de o sută de ani! Ca orice român abia aterizat la New York, însetată după veștile  de acasă, citeam cu religiozitate “ziarul lui Bădăluță”, care pentru acele vremuri,  când internetul era încă o raritate, oferea cititorului acea punte, atât de necesară, între lumea pe care o părăsisem și lumea nouă, plină de necunoscut, în care intrasem. Apoi am privit ani la rând televiziunea  “Romanian Voice”, cea care  a intrat  în casele românilor-americani  din marea cetate ”Big Apple”, dăruindu-le  bucuria regăsirii cu Patria. Dar pentru mine domnul Bădăluță-jurnalistul avea să însemne mai mult decât atât: prin 2002 venisem din România cu o valiză de cărți -unul din volumele mele de poezii- care urma să fie  lansat într-una din ședințele Cenaclului  “Mihai Eminescu”. Printr-o  întâmplare miraculoasă, înainte de lansare, “Romanian Journal” a publicat câteva din poeziile din acel volum; mi s-a explicat că cineva din redacție i-ar fi arătat domnului Bădăluță  cartea, care circula deja, iar acesta  ar fi  decretat pe loc în inimitabilul său dulce grai modovenesc: “Publicați câteva poezii, copchila asta scrie frumos!” Așadar, ”Domnul  Vasile” m-a debutat în poezie la New York , în paginile jurnalului său, fără a mă  fi cunoscut personal. Am  pentru patronul Bădăluță o sinceră admirație: prin tot ce a făcut, a ținut aprinsă timp de câteva decenii  flacăra românismului, în ciuda greutăților de tot felul. Românii au găsit întotdeauna în localurile patronate de el, de la la celebra  “Casa Română” până la restaurantul “Bucharest” de astăzi, un  colțișor din neuitata Românie: muzică românească, instrumentiști și cântăreți naționali celebri, bucate tradiționale românești, ca și  binecunoscuta atmosferă de ospitalitate. Și mai am pentru omul  Vasile  Bădăluță un profund respect pentru că nu a ignorat niciodată problemele, durerile și suferințele  conaționalilor, ci dimpotrivă; când  cineva a avut nevoie de o informație, de un sfat, de un ajutor, cand cineva  a fost într-o situație dificilă,  i-a ascultat păsul, l-a îndrumat, l-a ajutat fără ezitare. Pentru toată această continuă dăruire, pentru toată truda sa de o viață în folosul comunității, cred că bucovineanul Vasile Bădăluță merită sa fie numit, simplu, un MARE ROMÂN din diaspora!

                                        Prof. univ. VALENTINA CIAPRAZI


Amintirile din urmă rămân tinerești. Amintirile ne mențin tineri. Pentru mine, care am văzut multe în viața mea, și bune și rele, există câteva personalități din America pe care le admir. Printre acestea se află domnul Vasile Bădăluță, despre care știu că este un român de calitate, un om care s-a străduit și a reușit să creeze aici, departe de patrie, pentru compatrioții săi, un post de radio, apoi un altul de televiziune și un ziar citit cu mare interes. Îl cunosc de ani și ani de zile pe patronul cunoscutului restaurant Bucharest și nu am lipsit niciodată de la niciun revelion organizat de domnul Vasile. M-a impresionat foarte plăcut întotdeauna că dânsul a fost și este o gazdă desăvârșită, a avut și are grijă ca oamenii să se simtă bine și să petreacă în stil românesc la restaurant. Îmi amintesc că acolo i-am ascultat pe Gigi Marga, pe George Rotaru, pe Irina Loghin și pe mulți alți mesageri ai cântecului românesc. Eu vin deseori la restaurant, iar peste o lună voi serba aici 60 de ani de căsătorie! Apreciez, de asemenea, calitatea materialelor din ziarul Romanian Journal, ziar pe care-l cumpăr de fiecare dată când apare, nu-mi scapă nicio ediție. Îmi place să citesc pe îndelete fiecare pagină, căci fiecare articol are ceva să te învețe, să te facă să știi mai mult. Iar directorul ziarului, același român de mare suflet, domnul Vasile Bădăluță, știe să ne apropie pe noi toți, cei născuți în România, indiferent de etnia noastră. Acesta este un aspect important pe care am ținut să-l menționez. Cu ocazia apropiatei aniversări – un sfert de secol de la înființarea Romanian Voice – îi doresc domnului Bădăluță și echipei dânsului mult succes în continuare și din inimă tradiționalul românesc  LA MULȚI ANI!

BEN MOSES
bijutier, businessman


Mi s-au solicitat câteva cuvinte despre domnul Vasile Bᾰdᾰlutᾰ. De cine ? De mine însumi.

Nu, nu era nevoie de altcineva, pentru cᾰ am trᾰit și trăiesc şi eu în acest mare colectiv. Am trᾰit nu de un an-doi, ci de 33 . Cunosc deci ce şi cum, pot spune cine anume s-a evidenţiat dintre noi, din comunitatea românᾰ, prin bunᾰtate, muncᾰ, dragoste pentru colectiv şi, desigur, pentru pᾰstrarea tradiţiilor noastre româneşti. În tot ceea ce a întreprins, domnul Bᾰdᾰluţᾰ a reușit şi a fost spre folosul comunitᾰţii române din New York şi nu numai. Omul acesta, priceput la toate, în primul rând un excelent administrator, a fost pentru noi, românii din diaspora americanᾰ, un exemplu de frate mai mare, de mângâietor, încurajator, un tonic pentru fiecare de a merge înainte şi de a rᾰzbi pe noul drum ales în America. Repet, în tot ceea ce s-a angajat Vasile Badaluta, a reuşit şi totul a fost închinat comunitᾰţii româneşti.

Cine poate nega ceea ce spun, referindu-mᾰ la restaurantele dumnealui, de-a lungul anilor? Cine nu i-ar acorda nota zece pentru ziarul sᾰu, “Romanian Journal”, şi pentru emisiunile de televiziune, ambele în frumoasa noastrᾰ limbᾰ românᾰ? Pe scurt, o dorinţᾰ fierbinte l-a stᾰpânit întotdeauna Vasile Bădăluță, dorinţa de a descreţi frunţile tuturor românilor aflaţi în noua patrie adoptivᾰ. El a fᾰcut totul pentru împlinirea exemplarᾰ a acestei dorinţe.

Nu pot încheia rândurile de faţᾰ fᾰrᾰ să amintesc contribuţia dumnealui la majoritatea activitᾰţilor comunitᾰţii româneşti care, fără dânsul, nu ar fi avut loc. Amintesc doar câteva : nunţi, botezuri, diverse sᾰrbᾰtori tradiţionale, apoi şedinţele bilunare ale  Cenaclului literar ”Mihai Eminescu” şi întrunirile lunare ale Societᾰţii “Reînvierea Daciei”.

Pentru toate acestea, eu unul simt o îmboldire sᾰ-i doresc acestui om deplinᾰ sᾰnᾰtate, ani mulţi si îmbelşugaţi, în mijlocul comunitᾰţii noastre. Îndrᾰznesc sᾰ-l rog din inimᾰ sᾰ candideze la un loc în Parlamentul României. Meritᾰ! Noi, cei de aici, îl vom susţine cu toţii. Da, Domnul Vasile Bădăluță sᾰ fie deputatul sau senatorul nostru, al românilor americani.

 

                                                                            ION BURCIN, scriitor